بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

دریافت

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم ن قیمت فایل فقط 16,500 تومان مقدمه عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم نوعی موتور احتراق داخلی بوده ولی اختلاف آنها در طریقة ورود سوخت به سیلندرهای موتور و شیوه وقوع احتراق می باشد. در موتورهای بنزینی ، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندرها می شوند و اشتعال بر اثر یك جرقه الكتریكی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل سوخت به شكل پودر شده به درون سیلندرها تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت بالای داخل سیلندرها حاصل می شود. نام اشتعال بر اثر فشار بالا براساس عملكرد موتور انتخاب شده است. موتورهای دیزل بر مبنای نسبت فشار بالا طراحی شده اند كه در نتیجه فشار بالا درجه حرارت هوای فشرده شده داخل محفظه احتراق بالا می رود. درجه حرارت به قدر كافی بالا بوده تا پس از تزریق سوخت به داخل محفظه احتراق اشتعال رخ دهد. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت كه فشار سبب اشتعال خواهد شد به همین دلیل این نوع موتورها را اشتعال بر اثر فشار بالا نامیده اند. مراحل كار موتور : فعالیتهایی كه درون یك سیلندر موتور انجام می شود به مراحلی (كورس) تقسیم میشوند. عبارت كورس به معنای حركت پیستون می باشد. بالاترین موقعیت پیستون در سیلندر و یا به عبارت ساده تر نقطه فوقانی كورس پیستون را TDC یا نقطه مرگبالا و پایینترین موقعیت پیستون در سیلندر را نقطه مرگ پایین (BDC) می نامند. بنابراین یك كورس طی فاصله بین TDCبه BDC و یا بر عكس می باشد. میل لنگ از طریق شاتون با یك دور گردش كامل خود دو كورس پیستون را پدید می آورد و پیستون یكبار به نقطه مرگ بالا و یكبار به نقطه مرگ پایین می رسد. عملیات مشخصی در داخل یك موتور اتفاق می افتد كه باعث كاركرد موتور می شوند. این عملیات بصورت یك چرخه تكرار می شوند. بسته به نوع طراحی موتور، یك چرخه كامل شامل دو كورس (دوزمانه) و یا چهار كورس پیستون (چهارزمانه)هستند. انجام چرخه كامل دیزل نیاز به هوای فشرده شده در سیلندر ، تزریق سوخت، احتراق مخلوط سوخت و هوا، انبساط گازها جهت اعمال نیرو بر روی پیستون و نهایتاً تخلیه گازها از سیلندر دارد. در موتورهای چهار زمانه، هوا از طریق سوپاپ هوا وارد سیلندر شده و گازهای سوخته شده از راه سوپاپ دود كه در سرسیلندر تعبیه شده خارج میشوند. در موتورهای دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر وجود داردكه از طریق آنها هوا وارد سیلندر می شود. با حركت پیستون در داخل سیلندر این مجراها باز و بسته می شوند. گازهای خروجی نیز از طریق سوپاپهایی مانند موتورهای چهارزمانه خارج میشوند. چرخه چهار زمانه: موتور دیزل چهارزمانه با چرخه ای شامل چهاركورس پیستون دارد. مكش، تراكم، قدرت (احتراق) و تخلیه سوپاپهای هوا و دود بگونه ای تنظیم شده اند كه باز وبسته شدن آنها دقیقاً متناسب با حركت پیستون انجام شود. سوپاپها حركت خود را از میل سوپاپ می گیرند كه میل سوپاپ نیز نیروی محرك خود را از میل لنگ می گیرد. بدلیل سهولت درك متن زیر باز و بسته شدن سوپاپ ها در نقاط TDC و BDC در نظر گرفته می شود. در عمل آنها دقیقاً در نقاط مرگ و مرگ پایین باز یا بسته نمی شوند اما بگونه ای تنظیم شده اند كه كمی قبل یا بعد از این نقاط باز یا بسته شده تاهوای تازه بداخل سیلندر مكیده شده و گازهای سوخته شده بطور كامل از سیلندر رانده شوند. مراحل مختلف كار یك موتور دیزل چهار زمانه به شرح زیر می باشد. مكش هوا یا تنفس – كورس مكش هوا با باز شدن سوپاپ هوا و حركت پیستون به سمت پایین آغاز میشود. هوا از طریق سوپاپ هوا بداخل سیلندر مكیده می شود و در نقطه BDC محفظه سیلندر از هوای تازه پر شده است. تراكم – پس از رسیدن به نقطه BDC پیستون به سمت بالا حركت كرده و هوای مكیده شده به داخل سیلندر را متراكم می سازد. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. سوپاپ دود نیز بسته است،‌بنابراین محفظه سیلندر آب بندی شده و هیچ منفذی باز نیست. با بالا رفتن پیستون در اثر گردش میل لنگ، هوا متراكم می شود. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد هوا تقریباً به نسبت یك شانزدهم حجم اولیه فشرده شده است. متراكم شدن هوا در سیلندر نه تنها فشار آنرا افزایش می دهد بلكه حرارت آن نیز بالا می رود. اكنون هوا در محفظه كوچك بالای پیستون (محفظه احتراق) آنقدر داغ شده است كه می تواند سوخت دیزلی را كه از طریق انژكتور به این محفظه تزریق میشود، مشتعل سازد. قدرت – درست كمی قبل از رسیدن پیستون به TDC مقدار متناسبی سوخت دیزل از طریق انژكتور بداخل محفظه احتراق پاشیده می شود و احتراق صورت می گیرد. هوای داغ محفظه نه تنها یك مخلوط قابل احتراق رابا ذرات سوخت پاشیده شده تشكیل ‌ ‌ می‌دهد بلكه باعث مشتعل شدن آن نیز می گردد. احتراق یا اشتعال بسرعت اتفاق می افتد و فشار داخل سیلندر راافزایش می دهد. گازهای انبساط یافته در اثر احتراق در داخل سیلندر و بر روی سر پیستون نیرویی اعمال می كنند كه باعث رانش پیستون به سمت پایین میشود. این حركت از طریق شاتون به میل لنگ انتقال یافته و باعث چرخش آن و عملیات بعدی موتور می شود. در زمان احتراق هر دو سوپا بسته هستند اما در انتهای كورس سوپاپ دود باز می‌شود. تخلیه دود – در این زمان سوپاپ دود باز میشود، پیستون به سمت بالا حركت كرده و گازهای سوخته شده را از طریق مجرای سوپاپ دود به بیرون می راند. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد سوپاپ دود بسته می‌شود. به این ترتیب چرخه چهار زمانه موتور كامل می شود. با ادامه كار موتور سوپاپ هوا مجدداً باز میشود و هوای تازه با شروع پایین رفتن پیستون بداخل سیلندر مكیده می شود و چرخه مكش تكرار می گردد. سوپاپ هوا درست قبل از بسته شدن كامل سوپاپ دود باز می گردد. این حالت قیچی كردن سوپاپها نامیده می شود. قیچی كردن سوپاپها باعث میشود گازهای سوخته شده بسرعت از سیلندر خارج شده و سیلندر تمیز گردد. همانطور كه قبلاً ذكر شد موتورهای دیزل بگونه ای طراحی شده اند كه نسبت تراكم در آنها بسیار می باشد و این نسبت تراكم باعث تولید فشار و حرارت بسیار زیادی می گردد تا جائیكه پس از پاشش سوخت در محفظه احتراق، حرارت موجود، مخلوط سوخت را مشتعل می سازد. یكی از قوانین اساسی علوم (قانون گازها) به این موضوع ارتباط پیدا می كند به این صورت كه بطور خلاصه افزایش فشار در یك سیلندر باعث افزایش دما می شود بنابراین حرارت هوا آنقدر بالا می رود كه موجب اشتعال می شود. موتور دیزل دو زمانه : موتور دیزل دو زمانه با دو كورس پیستون یك چرخه كامل خود را طی می كند: یك كورس بطرف بالا و یك كورس به طرف پایین. در موتورهای دیزل دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر تعبیه شده اند كه حركت پیستون به بالا و پایین سبب بسته و باز شدن آنها میشود. این مجراها بعنوان مجاری هوا و دود طراحی شده اند. در موتورهای دیزل معمولاً هم از مجرا و هم از سوپاپ (مجرا برای ورود هوا و سوپاپ برای خروج دود از سیلندر ) استفاده میشود. این موتورها به یك پمپ باد یا دمنده مجهز شده اند كه هوا را با فشار اندكی از فشار دود خروجی سیلندر به داخل آن می دمد. این پمپ نه تنها سیلندر را از هوای تازه كاملاً پر می كند بلكه به خروج سریعتر و بهتر گازهای سوخته پس از احتراق كمك می كند و این به تمیز شدن محفظه سیلندر از دود و گازهای سوخته شده اشاره دارد. عملیات كار موتور دو زمانه به شرح زیر است: (a) پیستون در نقطه BDC است.هوا بوسیله پمپ دمنده و از طریق مجراهای ورود هوا در دیواره سیلندر به داخل دمیده میشود این عمل باعث پر شدن محفظه سیلندر از هوای تازه و خارج شدن گازهای سوخته از طریق سوپاپ دود در سیلندر خواهد شد كه در این زمان باز می باشد. (b) پیستون در این زمان رو به بالا حركت كرده و مجرای ورود هوا را می بندد تا ورود هوای دمیده شده توسط پمپ قطع گردد. حركت پیستون به سمت بالا ادامه می یابد و هوای محبوس در قسمت فوقانی پیستون به نسبت حدود یك شانزدهم حجم اولیه فشرده می شود. بنابراین حرارت هوای فشرده افزایش می یابد. (c) پیستون تقریباً در كورس تراكم به نقطه TDC رسیده است. سوخت پودر شده از طریق انژكتور به داخل اطاقك احتراق پاشیده می شود و بدلیل وجود حرارت بسیار زیاد در هوای متراكم این محفظه مشتعل می گردد. فشار حاصل از احتراق در كورس قدرت پیستون را به سمت پایین می راند. (d) پیستون تقریباً در كورس قدرت به نقطه BDC رسیده است. سوپاپ دود طوری تنظیم شده است كه درست قبل از BDC باز شود و اجازه دهد گازهای سوخته شده از سیلندر خارج شوند. همچنانكه میل لنگ به گردش خود ادامه می دهد پیستون به نقطه BDC می رسد و جلوی مجرای ورود هوا را باز می كند و مجدداً پمپ، هوای تازه را به داخل سیلندر می دمد و چرخه همانند قبل ادامه می یابد. با هر دور گردش میل لنگ یك چرخه كامل می شود. تخلیه دود  قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه , چرخه چهار زمانه , مراحل كار موتور

 • مقاله مالیات بر درآمد مشاغل

  مقاله مالیات بر درآمد مشاغل دریافت مقاله مالیات بر درآمد مشاغل دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 مقاله مالیات بر درآمد مشاغل قیمت فایل فقط 8,800 تومان مقاله مالیات بر درآمد…

 • مجموعه كامل گزارش كار آزمایشگاه مكانیك خاك - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشكار

  مجموعه كامل گزارش كار آزمایشگاه مكانیك خاك - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشكار دریافت مجموعه كامل گزارش كار آزمایشگاه مكانیك خاك - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشكار دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 10137 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144…

 • مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 238 فرمت فایل zip حجم فایل 1.276 مگا بایت تعداد…

 • دانلود تحقیق معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار

  دانلود تحقیق معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار دریافت دانلود تحقیق معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 ارتباطات سلولی تاکنون در بین سیستم های مخابراتی…

 • پاورپوینت اتو واگنر

  پاورپوینت اتو واگنر دریافت پاورپوینت اتو واگنر دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4061 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 پیکاسو یک تابلو به هنگام شروع نه فکر شده است نه برنامه ریزی شده در حین کار همانطور…

 • ازدواج سفید

  ازدواج سفید دریافت ازدواج سفید مورد استفاده دانشجویان علوم اجتماعی دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 32 فرمت فایل doc حجم فایل 76 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40 22,000 تومان تحقیق ازدواج سفید در حجم 40 صفحه و در…

 • پاورپوینت بهداشت عمومی، فردی و محیط زیست

  پاورپوینت بهداشت عمومی، فردی و محیط زیست دریافت پاورپوینت بهداشت عمومی، فردی و محیط زیست دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3205 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 162 دانلود پاورپوینت بهداشت عمومی فردی و محیط زیست بررسی بهداشت…

 • بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات

  بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات دریافت بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات اکتینوباسیلوز (زبان چوبی) اکتینوباسیلوز بیماری عفونی مشخصی است که خصوصیات آن در گاو التهاب زبان و بمیزان کمتری التهاب عقده های…

 • پاورپوینت بررسی آشنایی با طراحی وب

  پاورپوینت بررسی آشنایی با طراحی وب دریافت پاورپوینت بررسی آشنایی با طراحی وب پاورپوینت بررسی آشنایی با طراحی وب (با تكیه بر مفاهیم كاربردی) در 24 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی فنی و مهندسی…

 • پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه

  پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه دریافت پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه در 39 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل…

 • گزارش کاراموزی شركت ایران سازه

  گزارش کاراموزی شركت ایران سازه دریافت گزارش کاراموزی شركت ایران سازه گزارش کاراموزی شركت ایران سازه در 28 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 114 فرمت فایل doc حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28…

 • دانلود طراحی سرویس بهداشتی 28 ص

  دانلود طراحی سرویس بهداشتی 28 ص دریافت دانلود طراحی سرویس بهداشتی 28 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 867 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود طراحی سرویس بهداشتی 28 ص تحقیق طراحی سرویس بهداشتی 28 ص…

 • بررسی جاوا اسکریپت

  بررسی جاوا اسکریپت دریافت بررسی جاوا اسکریپت دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 82 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 بررسی جاوا اسکریپت قیمت فایل فقط 14,300 تومان بررسی جاوا اسکریپت چكیده : جاوااسكریپت یك زبان…

 • نمونه قرارداد مشاركت مدنی

  نمونه قرارداد مشاركت مدنی دریافت نمونه قرارداد مشاركت مدنی دسته: فرم و مستندات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 نمونه قرارداد مشاركت مدنی قیمت فایل فقط 9,900 تومان فایل نمونه قرارداد مشاركت مدنی…

 • مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دریافت مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مجموعه…

 • نمونه سوال حسابداری-مدیریت

  نمونه سوال حسابداری-مدیریت دریافت نمونه سوال حسابداری-مدیریت دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 483 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 نمونه سوال حسابداری مدیریت استراتژیک قیمت فایل فقط 8,690 تومان این مجموعه شامل شش هفت سری نمونه…

 • تحقیق - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی 85 ص

  تحقیق - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی 85 ص دریافت تحقیق - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی 85 ص هدف از این تحقیق ساخت نانو ذرات فریت نیکل روی به روش همرسوبی می باشد روش همرسوبی روشی مناسب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات خواب

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات خواب دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات خواب دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 برای خواب 5 مرحله در دو مكانیزم…

 • تحقیق کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار

  تحقیق کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار دریافت تحقیق کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار تحقیق کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 14 فرمت فایل…

 • جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ

  جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ دریافت جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 109 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 199 جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی…

 • تحقیق عدالت در دولت

  تحقیق عدالت در دولت دریافت تحقیق عدالت در دولت مقوله عدالت در دولت اصطلاح عدالت به عنوان یكی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فكری جوامع بشری از جهان…

 • پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند

  پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند دریافت پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 664 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم دفترداری و صدور سند در…

 • آموزش جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار هایسیس Hysys

  آموزش جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار هایسیس Hysys دریافت آموزش جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار هایسیس Hysys دسته: مهندسی شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 6630 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 دانلود…

 • دانلود مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان

  دانلود مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان دریافت دانلود مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 147 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 ایجاد عادات مثبت در کودکان قالب بندی…

 • مدیریت اداره شبکه های نسل دوم سرویس مطمئن برای سرویس های IP

  مدیریت اداره شبکه های نسل دوم سرویس مطمئن برای سرویس های IP دریافت مدیریت اداره شبکه های نسل دوم سرویس مطمئن برای سرویس های IP دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • مقاله تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی

  مقاله تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی دریافت مقاله تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3281 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 118 مقاله تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی در 118 صفحه ورد قابل…

 • پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

  پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی دریافت پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی در 146 صفحه ورد قابل…

 • دانلود پژوهش امنیت زیستی

  دانلود پژوهش امنیت زیستی دریافت دانلود پژوهش امنیت زیستی دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 134 با وجود بهبود شرایط زندگی هنوز هم بیماریها پس ازبلایای طبیعی مهمترین عوامل آسیب زننده‌ای…

 • تحقیق ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی)SQC

  تحقیق ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی)SQC دریافت تحقیق ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی)SQC تحقیق ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی)SQC كنترل آماری فرایند ( SqC ) مجموعه ای توانا از ابزار های حل مشكل است كه باعث ثبات…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق با موضوع اعتیاد

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق با موضوع اعتیاد دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق با موضوع اعتیاد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری وپیشینه تحقیق با موضوع اعتیاد…

 • بررسی سیماى نماز

  بررسی سیماى نماز دریافت بررسی سیماى نماز دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 هر چه براى نماز گفته و نوشته شود حق آن ادا نمى‏شود و چگونه ممكن است عمودِ…

 • اوراق قرضه

  اوراق قرضه دریافت اوراق قرضه دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1899 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 تعریف و موارد قانونی طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه ، ورقه ی است قابل معامله كه معرف…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 108 فرمت فایل…

 • دانلودكارآموزی شیمی عملیات پتروشیمی شرح فرایند واحد LDPE پتروشیمی لاله

  دانلودكارآموزی شیمی عملیات پتروشیمی شرح فرایند واحد LDPE پتروشیمی لاله دریافت دانلودكارآموزی شیمی عملیات پتروشیمی شرح فرایند واحد LDPE پتروشیمی لاله دانلودكارآموزی شیمی عملیات پتروشیمی شرح فرایند واحد LDPE پتروشیمی لاله دسته بندی کارآموزی بازدید ها 28 فرمت فایل zip…

 • مقاله یک الگوریتم ابتکاری جدید برای مساله تخصیص واحد

  مقاله یک الگوریتم ابتکاری جدید برای مساله تخصیص واحد دریافت مقاله یک الگوریتم ابتکاری جدید برای مساله تخصیص واحد این مقاله بر اساس اصلاح الگوریتم جستجوی هارمونی (HS) یک روش نوین و موثر برای حل برنامه‌ریزی راهبردی تخصیص واحد‌های تولیدی…