بررسی کارگاه جوشکاری

بررسی کارگاه جوشکاری

دریافت

بررسی کارگاه جوشکاری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل ماسك جوشكاری پیش بند چرمی دستكش چرمی انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر قیمت فایل فقط 16,500 تومان گزارش كار در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد. یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل: ماسك جوشكاری- پیش بند چرمی- دستكش چرمی- انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود. از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاری و از این قبیل باید استفاده كرد. و از هر كدام از این وسایل متناسب با كاری كه می خواهی انجام بدهی باید استفاده كرد مثلاً از عینك كه برای جوشكار اكسی استیلن استفاده می شود نمی توان به جای ماسك جوشكاری استفاده كرد. یا برعكس و هر كدام از این وسایل اگر در جای مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و آسیب به شخص جوشكار می شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاری مانع از ورود اشعه های مضر به چشم جوشكار می‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهای محافظ از ماسك های تنفسی مخصوص باید استفاده كرد. خود گازهای محافظ در حین جوشكاری پخش شده و از مسیر تنفسی انسان وارد ریه ها و شش ها می شود كه بسیار خطرناك می باشد و اثرات سوء دارد كه دیگر قابل جبران نمی باشد. اگر در مواقعی غیر جوشكاری گازهای محافظ از ماسك تنفسی استفاده شود، مانند جوشكاری برق یا اكسی استیلن بسیار بهتر می باشد. در كارگاهی كه كار می كنید باید مسائل ایمنی رعایت شده‌باشد. نظیر اینكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اینكه ایمنی كارگاه و خود مطمئن شدید، شروع به كار می‌كنید. در جوشكاری اكسی استیلن كه از دو گاز استفاده می شود، یكی گاز سوختنی و دیگری اكسیژن می باشد. گازهای سوختنی كه از منابع طبیعی- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستیلن می باشد و در جوشكاری اكسی استیلن بیشتر از گاز سوختنی آستیلن استفاده می شود. زیرا بیشترین حرارت را در بین گازهای موجود ایجاد می كند. حرارتی معادل 3200. اكسیژن از تجزیه آب یا تقطیر هوا بدست می آید. و اكسیژنی كه از تقطیر هوا بدست می آید دارای كیفیت بهتری نسبت به اكسیژنی می باشد كه از تجزیه آب بدست می آید. زیرا این اكسیژن دیگر دارای رطوبت (آب) نمی باشد. و استیلن از تماس سنگ كاربیت به اضافه آب استیلن به دست می آید. و هر دو گاز هر یك به طور جداگانه درون كپسولی قرار گرفته كه كپسولها یا 40 لیتری می باشند یا 20 لیتری و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسیژن با آستیلن متفاوت می باشد رگلاتور اكسیژن 150bar (بار) را نشان می دهد و رگلاتور آستیلن 15بار را نشان می دهد و این بیانگر آن می باشد كه هر كپسول چه فشاری را تحمل می كنند و مقدار گاز درون كپسول می باشد. در مورد كپسول استیلن كه در كنار آن یك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن می باشد و استیلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور می كند و این كپسول آب كوچك برای این می باشد وقتی كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استیلن برسد آب جلوگیری می كند و مانع از بروز حادثه می‌شود. قبل از رسیدن شلنگ ها به بك دو شیر بر سر آنها قرار داده می شود و هنگام كار آنها را باز می كنیم و شروع به كار می كنیم و در مورد استفاده از استیلن ما دارای سه شعله می باشیم: 1- شعله خنثی 2- شعله احیا 3- شعله اكسید. 1- شعله خنثی: در این شعله مصرف گازها یك به یك می باشد و برای جوشكاری مس- استیل- فولاد- آهن آلات صنعتی. 2- شعله احیا: در این شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استیلن 2 الی 3 بیشتر از گاز اكسیژن می باشد و برای جوشكاری چدن- آلومینیوم- لحیم كاری سخت (برنج و نقره…). 3- شعله اكسید: در این شعله هم مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز اكسیژن 2-3 بیشتر از گاز استیلن می باشد و عكس شعله می باشد. جوشكاری برنج لحیم كاری خود به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی می شود. لحیم كاری زیر 450 درجه را لحیم كاری نرم و بالای 450 درجه را لحیم كاری سخت گویند. لحیم كاری نرم بیشتر برای قلع و سرب استفاده می شود. لحیم كاری سخت بیشتر برای مس- نقره- آلومینیوم و آلیاژهای آن. تفاوت لحیم كاری و جوشكاری در این می باشد. در لحیم كاری جنس قطعات مختلف و حرارت برابر میله ذوب شدنی در جوشكاری سیم جوش و قطعات متحدالجنس گرما و حرارت برابر ذوب هر دو جنس كار. قبل از هر چیز در جوشكاری استیلن طریقه مشعل روشن كردن را یاد گرفته اول استیلن را باز كرده و روشن می كنیم سپس اكسیژن را باز می كنیم و شعله را تنظیم می‌كنیم. در جوشكاری استیلن اول باید طریقه درست كردن حوضچه مذاب را به طریق صحیح انجام داده و جوشكاری در گاز به طریق پیش دستی می باشد. پس از یادگیری درست كردن حوضچه مذاب طریقه جوشكاری در حالت های مختلف را یاد می‌گیریم حالت هایی مانند لب له لب، لب روی هم لبه برگردان و…. و بعد به دنبال انجام دادن لحیم كاری می رویم. به این طریق عمل می كنیم كه اول حوضچه را درست كرده و مفتول چسبیده به حوضچه و قطعه كار شعله را به جلو پیش می بریم. و طریق پیش بردن دست به طریقه جوشكاری پیش دستی می باشد. هنگامی كه می خواهیم دو قطعه را به وسیله لبه برگردان به هم متصل كرد لبه هایی كه برگردانده شده اند نیاز به مفتول نمی باشد. با درست كردن حوضچه می‌توان دو لبه را به یكدیگر اتصال داد. اگر نیاز باشد می‌توان آن طرف قطعه را به وسیله مفتول جوشكاری كرد. در هنگام جوشكاری حركت دست به صورت هلالی به طرف جلو هدایت می شود. در جوشكاری سپری یك قطعه عمود بر قطعه دیگر قرار گرفته پشت آن را دو خال جوش در كناره ها زده و می توان یكی هم در وسط اضافه كرد. طرف دیگر قطعه جوشكاری شود. انرژی حرارتی شعله باید بین دو قطعه كار به طور مساوی تقسیم شود تا در هر دو قطعه كار حوضچه تشكیل گردد. كه بتوان مفتول را به طور مساوی در دو قطعه كار ذوب كرده و جوش مثلثی شكل مناسبی را تشكیل داد. در حالت سپری قطعه را می توان به صورت وی انگلیسی قرار داده و جوشكاری را انجام داد. در جوشكاری لب به لب فاصله دو قطعه به اندازه قطر مفتول می باشد و در جوشكاری لب به لب انرژی حرارتی باید متمركز بین دو قطعه باشد كه در غیر این صورت باعث ذوب شدن بیشتر یك قطعه كه منجر به سوراخی آن می گردد و یا اینكه قطعه دیگر خوب ذوب نشده و مفتول به درستی روی آن نشست نكرده و به صورت قطره قطره قرار می گیرد. در هنگام جوشكاری با گاز باید دقت كرد. كه در پایان كار سرعت دست تا حدودی باید بالا برود در غیر این صورت قطعه كار را سوراخ خواهد كرد. در جوشكاری لب روی هم زاویه دست باید طوری قرار بگیرد كه هم بر روی قطعه پایینی حوضچه درست كند و هم برای قطعه‌ای كه روی آن قرار گرفته است و زاویه‌ای در حدود 45 درجه بین قطعه كار به وجود بیاورد. قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از ورق های مختلف از سربك‌های مختلف باید استفاده كرد. لحیم كاری: لحیم كاری چسبندگی می باشد كه بین دو یا سه قطعه مختلف الجنس می باشد. لحیم كاری بیشتر در كارهایی كه زیبایی مد نظر باشد در كارهای تعمیراتی استفاده می‌شود. در لحیم كاری از یك روانساز (فلاكس) استفاده می شود این به خاطر پایین بودن سیالیت سیم لحیم می باشد. اتصال در لحیم كاری از خاصیت چسبندگی سیالیت خاصیت موئینگی استفاده می شود. در لحیم كاری از شعله احیا استفاده می شود. در لحیم كاری مفتول را گرم كرده در فلاكس زده و مفتولی را بر روی قطعه كار گرفته و با شعله كه روی مفتول است مفتول به وسیله فلاكس به قطعه چسبیده و با وسیله شعله رو به جلو مذاب را هدایت می كنیم. جوشكاری برق: در جوشكاری برق باید به این نكات توجه داشت آمپر مناسب، قطب مورد نظر مستقیم یا معكوس نوع الكترود. چه از نظر ساختار روپوشی و مفتولی چه از نظر قطر الكترود. از چه جریانی استفاده شود. مستقیم یا متناوب هر كدام كه جوش بهتری را به ما می دهد. در جوشكاری باید متناسب با ضخامت ورق از قطر مورد نظر الكترود و آمپر مناسب استفاده كرد تا جوشی بدون هیچ عیب و نقصی برای جوشكار به وجود بیاورد و باید توجه داشت كه الكترود موجود حالت های جوشكاری مورد نظر تو را برآورده می كند یا نه. به عنوان مثال می توان سربالا یا سقفی با آن جوش داد یا نه. و عامل دیگر طول قوس مناسب می باشد كه بیشتر طول قوس را برابر با قطر الكترود می گیرند و در پایان كار به این نكته نیز خوب است توجه داشت تا هنگامی كه جوش سرخ است و سرخی خود را از دست نداده است گل جوش را جدا نكید زیرا گل جوش در حال محافظت از جوش می باشد. نرخ سرد شدن را كاهش داده تا گازها از جوش جدا شوند. جوشكاری چدن: برای جوشكاری چدن باید از عوامل به وجود آورنده تنش در چدن باید جلوگیری كرد. برای همین خاطر می باشد كه قبل از جوشكاری چدن به آن پیش گرما داده و بعد از جوشكاری آن را تنش زدایی می كنند. قبل از جوشكاری قطعه، قطعه را از تمام ناپاكی های سطح تمیز كرده و اگر مقدور باشد می توان سطح را با سوهان زدن صاف كرده و اگر جوش شیاری می باشد وبدون پشت بند انجام خواهد شد به آن پاشنه می‌دهیم یعنی پاشنه می زنیم و طریقه جوشكاری چدن به این طریق می باشد. بعد از پیش گرما (پیش گرما طوری باشد كه از فاصله 5 سانتی متری به دست برسد) بر روی قطعه به طول 25 الی 35 میلی متر جوشكاری می شود. و باید توقف كرده و تنش زدایی صورت بگیرد. و تنش زدایی به این صورت كه اطراف جوش بالا و پایین را چكش كاری كرده و روی جوش به صورت 45 درجه چكش كاری شود و بعد از آن  از طرف دیگر قطعه شروع كرده و به این طریق جوش داده و تنش زدایی می كنیم بعد به وسط قطعه رفته به این روال انجام داده تا جوش ما به پایان برسد. برای جوشكاری چدن از دو الكترود استفاده می شود. یكی EFST (AWS) و دیگری ENi.C1. الكترود EFST: غیرقابل براده برداری می باشد و فقط با سنگ الماسه می توان و بیشتر برای از بین بردن خرابی در ریخته گری استفاده می شود. اتصال چدن به فولاد و حالت جوشكاری سرپایین و تخت می باشد. جریان مستقیم با قطب مستقیم. الكترود ENi.C1: الكترود نیكلی خالص كه بر روی چدن چكش خوار داكتیل و سایر انواع چدن واتصال چدن به فولاد و اتصال روكش مناسب بوده و برای برطرف كردن موك و اشتباهات ضمن كار بسیار عالی می باشد نوع جریان متناوب مستقیم با قطب مستقیم حالات جوشكاری تمام حالات به جزء سرازیر. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : شعله خنثی , لحیم كاری , جوشكاری چدن

 • دانلود تحقیق کارخانه کابل مسین

  دانلود تحقیق کارخانه کابل مسین دریافت دانلود تحقیق کارخانه کابل مسین دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 موسسین و مدیران شركت كابل سین از سال 1358 فعالیت خود را…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 129 فرمت فایل zip حجم…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 45

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 45 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 45 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3049 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل…

 • مقاله پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری

  مقاله پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری دریافت مقاله پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری مقاله حاضر در 14 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشاالله مورد پسند واقع گردد…

 • تحقیق تنظیمات در عصر عثمانی

  تحقیق تنظیمات در عصر عثمانی دریافت تحقیق تنظیمات در عصر عثمانی تنظیمات جنبش اصلاحات در حکومت عثمانی از 1255 تا چند دهه پس از آن تنظیمات (جمع تنظیم به معنای «نظم بخشیدن ») در ترکی امروزی و در زبانهای غربی…

 • تحقیق تشکیل اوپک و قوانین آن

  تحقیق تشکیل اوپک و قوانین آن دریافت تحقیق تشکیل اوپک و قوانین آن تحقیق حاضر در 147 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با رعایت تمام اصول تحقیق نویسی آمده گردیده است در ضمن…

 • پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی

  پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی دریافت پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

 • دانلود مقاله اصول مدار چاپی فرکانس بالا

  دانلود مقاله اصول مدار چاپی فرکانس بالا دریافت دانلود مقاله اصول مدار چاپی فرکانس بالا مقاله اصول مدار چاپی فرکانس بالا تداخل سیگنال ها (Crosstalk) راه های کاهش تداخل سیگنال قانون 3W Rule نکات طراحی توزیع سیگنال کلاک و فرمت…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس

  پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس دریافت پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 885 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با ساختار ژئودیتابیس در قالب pptx، قابل ویرایش و…

 • نرم افزار جامع ضرب المثل های فارسی

  نرم افزار جامع ضرب المثل های فارسی دریافت نرم افزار جامع ضرب المثل های فارسی این برنامه به زبان ویژوال بیسیک 6 نوشته شده که امکانات زیادی دارد به همراه سورس کد برنامه دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 180 فرمت…

 • تحقیق با موضوع علم مکانیک

  تحقیق با موضوع علم مکانیک دریافت تحقیق با موضوع علم مکانیک دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 تحقیق باموضوع علم مکانیک 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 33,000 تومان…

 • تحقیق کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت)

  تحقیق کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت) دریافت تحقیق کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت) تحقیق کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت)در 30 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)…

 • ساخت برنامه اندروید روی گوشی

  ساخت برنامه اندروید روی گوشی دریافت ساخت برنامه اندروید روی گوشی بدون نیاز به کامپیوتر و اینترنت و فقط بر روی گوشی ، فقط با چند لمس و انجام چند مرحله ساده بدون نیاز به هیچ گونه برنامه نویسی کاملترین…

 • پاورپوینت کبد

  پاورپوینت کبد دریافت پاورپوینت کبد پاورپوینت تشریح کبد تعداد اسلایدها 19 عدد دسته بندی پزشکی بازدید ها 125 فرمت فایل pptx حجم فایل 669 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 8,800 تومان در این پاورپوینت به  تشریح کبد همراه با…

 • اینفوگرافیک انچه باید درباره بیمه بدانید

  اینفوگرافیک انچه باید درباره بیمه بدانید دریافت اینفوگرافیک انچه باید درباره بیمه بدانید دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 687 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک انچه باید درباره بیمه بدانید قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک…

 • لیبل و برچسب لایه باز معجون لاغری قالب دار

  لیبل و برچسب لایه باز معجون لاغری قالب دار دریافت لیبل و برچسب لایه باز معجون لاغری قالب دار دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2044 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برچسب…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توان فیلتر

  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توان فیلتر دریافت گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توان فیلتر گزارش کارآموزی حسابداری انبارداری ، حقوق و دستمزد و پیمانکاری شرکت توان فیلتر دسته بندی حسابداری بازدید ها 502 فرمت فایل docx حجم فایل 48…

 • مقاله آموزشی بهداشت صنعتی

  مقاله آموزشی بهداشت صنعتی دریافت مقاله آموزشی بهداشت صنعتی بهداشت صنعتی شاخه ای از علم بهداشت حرفه ای است كه از بروز بیماریهایی كه در محل كار توسط عوامل شیمیایی ، فیزیكی ، و بیولوژیكی بوجود می آید ، جلوگیری…

 • حسابداری ملی

  حسابداری ملی دریافت حسابداری ملی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 601 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 حسابداری ملی پیدایش اقتصاد کلان درآمد قابل تصرف روشهای محاسبه تولید ملی روش درآمد روش هزینه روش تولید ارزش افزوده…

 • گزارش کاراموزی كارخانه مینوی خرمدره

  گزارش کاراموزی كارخانه مینوی خرمدره دریافت گزارش کاراموزی كارخانه مینوی خرمدره گزارش کاراموزی كارخانه مینوی خرمدره در 53 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 134 فرمت فایل doc حجم فایل 64 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 53…

 • گزارش كارآموزی ساخت تیرچه ها در محل كارگاه

  گزارش كارآموزی ساخت تیرچه ها در محل كارگاه دریافت گزارش كارآموزی ساخت تیرچه ها در محل كارگاه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که…

 • پاورپوینت توپک رانی درتشخیص خوردگی لوله های نفت

  پاورپوینت توپک رانی درتشخیص خوردگی لوله های نفت دریافت پاورپوینت توپک رانی درتشخیص خوردگی لوله های نفت توپک هوشمند توپک مغناطیسی توپک ماوراء صوتی اهداف توپک رانی دسته بندی شیمی بازدید ها 164 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.976 مگا…

 • تخصیص بودجه

  تخصیص بودجه دریافت تخصیص بودجه دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه برای یك دوره مشخص است به مانند خانوارها و…

 • تحقیق آشنایی با کاربرد آب در معماری

  تحقیق آشنایی با کاربرد آب در معماری دریافت تحقیق آشنایی با کاربرد آب در معماری تحقیق آشنایی با کاربرد آب در معماری به تجزیه و تحلیل کامل و جامع نقش آب در معماری می پردازد که در26 صفحه همراه عکس…

 • زمین شناسی استان آذربایجان شرقی

  زمین شناسی استان آذربایجان شرقی دریافت زمین شناسی استان آذربایجان شرقی این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان آذربایجان شرقی می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 146 فرمت فایل rar حجم فایل 605 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها

  دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها دریافت دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها دسته بندی مکانیک بازدید ها 189 فرمت فایل doc حجم فایل 4.433…

 • پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

  پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید دریافت پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی…

 • گزارش کاربینی رشته حسابداری

  گزارش کاربینی رشته حسابداری دریافت گزارش کاربینی رشته حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 202 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 تمامی دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری می توانند از این گزارش که از…

 • کتاب آموزشی حسابداری دولتی

  کتاب آموزشی حسابداری دولتی دریافت کتاب آموزشی حسابداری دولتی کتاب آموزشی حسابداری دولتی دسته بندی حسابداری بازدید ها 112 فرمت فایل zip حجم فایل 155 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 330 18,700 تومان کتاب آموزشی حسابداری دولتی کتاب آموزشی حسابداری…

 • طرح توجیهی پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت 10 راس سال 1397

  طرح توجیهی پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت 10 راس سال 1397 دریافت طرح توجیهی پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت 10 راس سال 1397 طرح توجیهی پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت 10 راس سال 1397 دسته بندی طرح…

 • پاورپوینت بررسی سازه های غشایی

  پاورپوینت بررسی سازه های غشایی دریافت پاورپوینت بررسی سازه های غشایی پاورپوینت بررسی سازه های غشایی در 74 اسلاید قابل ویرایش دسته بندی معماری بازدید ها 182 فرمت فایل pptx حجم فایل 3.463 مگا بایت تعداد صفحات فایل 74 15,400…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی(دامنه فعالیت و کاربردهای آن)

  دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی(دامنه فعالیت و کاربردهای آن) دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی(دامنه فعالیت و کاربردهای آن) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 271 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 عنوان دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی(دامنه…

 • پاورپوینت فصل 3 روانشناسی رشد، رشد روانی و فرهنگی

  پاورپوینت فصل 3 روانشناسی رشد، رشد روانی و فرهنگی دریافت پاورپوینت فصل 3 روانشناسی رشد، رشد روانی و فرهنگی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پاورپوینت فصل 3روانشناسی…

 • رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS)

  رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS) دریافت رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS) موقعیت های زناشوئی شوهر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 86 فرمت فایل docx حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • چگونه می توان ضعف درسی دانش آموزان را بهبود بخشید

  چگونه می توان ضعف درسی دانش آموزان را بهبود بخشید دریافت چگونه می توان ضعف درسی دانش آموزان را بهبود بخشید دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 چگونه می توان…